HBSV Brederode is de handboogsportvereniging in Haarlem.
Hier wordt de handboogsport beoefend in alle facetten: traditionele houten bogen, recurve en compound.
Heb je interesse in handboogsport? Kom dan eens een keer langs in ons gezellige clubhuis.
Er zijn regelmatig cursussen voor de beginnende schutters.

Uitslag Huibs Wintercompetitie

De uitslag van Huibs Wintercompetitie is bekend!

Kijk snel verder voor de uitslagen.

 

Verslag Oranjeronde 2016

Op 30 april 2016 is de Oranjeronde verschoten. 

De weergoden waren Brederode gunstig gezind, want het bleef droog!

Met af en toe een windvlaag, toch wel koud, maar ook een heerlijk zonnetje is het een mooie dag geworden!

ALV 10 mei 2016

Alle stemgerechtigde leden van Handboogsportvereniging Brederode worden uitgenodigd voor een algemene ledenvergadering op 10 mei 2016 om 20:00u in het clubgebouw, Boerhaavelaan 45 te Haarlem.
Deze vergadering wordt belegd op grond van het besluit van de ALV van 15 maart om te voorzien in een voltallig bestuur van 5 personen, omdat op genoemde vergadering, na de verkiezing van de bestuursleden, het bestuur uit 4 personen bestond en het Huishoudelijk Reglement een bestuur met een oneven aantal leden gebiedt.
Omdat aansluitend aan de vergadering en korte tijd later zowel André als Roel zijn functie heeft opgegeven, zijn nu ook het voorzitterschap en een tweede bestuursfunctie vacant.

Download hier
- de agenda
- de notulen van de ALV van 15 maart 2016

De uitnodiging annex agenda is ook per post verstuurd.

Het bestuur

Verslag Rayonkampioenschappen 25m1P

Vijf Brederodeschutters naar de Rayonkampioenschappen 25 meter 1 pijl!

De wedstrijd werd georganiseerd door de Eilandschutters op Texel. Dus; op naar Texel!

Foto's 2015 en 2016

Fotoboek 2015 en 2016 online

Het heeft even op zich laten wachten, maar ze zijn er: de foto's van 2015 en 2016.

Mededeling van het bestuur

In de Algemene Ledenvergadering van 15 maart jongstleden zijn Stavros en Jos herbenoemd als bestuursleden. Er waren geen kandidaten voor de vijfde bestuurszetel.
Omdat het Huishoudelijk Reglement voorschrijft dat het bestuur een oneven aantal leden telt, heeft de ALV besloten dat opnieuw gezocht wordt naar kandidaten en er na zes weken een extra Algemene Ledenvergadering bijeengeroepen wordt om een vijfde bestuurslid te benoemen.

3D Verschieting Amerpoort te Baarn

Op 1 november 2015 werd de 18e 3D vestingronde in Amerpoort te Baarn veschoten

"De dag begon met mist maar gelukkig begon in de loop van de ochtend de zon lekker te schijnen.

Om 10 uur werden we in groepjes over de 30 doelen verspreid en begonnen de wedstrijd.

Vereniging zoekt...

HBSV Brederode zoekt medewerkers voor een aantal bezigheden.
In het kort:

  • voorzitter
  • bestuursleden
  • barmedewerkers
  • webredacteuren
  • bardienstcoördinator
  • coördinator clinics
  • schoonmaker

Verslag Koningsschieten 2015

Ook dit jaar hebben we weer een hele hofhouding (zie foto rechts).

HBSV Brederode wordt gesponsord door:

 

Meer informatie over het sponsoren van HBSV Brederode.

 

Inhoud syndiceren