Over HBSV Brederode


Cursussen en Demonstraties


Nieuws en berichten


Club en Fun Wedstrijden


Brederode 3D Schieten


Agenda BrederodeVersoepelingen Corona maatregelen per 15 januari

 

Beste schutters,

 

We mogen weer schieten! Vanaf zaterdag 15 januari zijn de coronamaatregelen versoepeld en mag Brederode weer open. Vanaf die dag is het voor ons weer mogelijk om tijdens de reguliere tijden, in het weekend overdag en doordeweeks in de avond, weer te gaan schieten.

 

Wel zijn er nog een paar beperkingen. Je mag als volwassenen (18+) alleen komen sporten als je een geldig corona toegang bewijs hebt wat bij het binnenkomen van het club gebouw gecontroleerd wordt, voor de schutters onder de 18 is dat niet nodig. Verder zal binnen een mondkapje gedragen moeten worden door iedereen vanaf 13 jaar tenzij je daadwerkelijk aan het sporten bent. Buiten zal alleen een mondkapje gedragen moeten worden als er geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Concreet betekent dit voor binnen dat je alleen aan de meet je mondkapje af mag doen en zodra je klaar bent met schieten zo snel mogelijk weer op moet doen. Om het voor ons als schutters en club makkelijk te houden vragen wij iedereen buiten ten alle tijden 1,5 meter afstand te houden zodat het dragen van een mondkapje buiten niet nodig is. Tot slot mag er geen publiek aanwezig zijn.

 

Om ook daadwerkelijk open te kunnen gaan hebben we vrijwilligers nodig die achter de bar willen staan om ervoor te zorgen dat de club open kan en de koek en zopie klaar staan. Daarom roepen iedereen op om zich beschikbaar te stellen als vrijwilliger.

 

Op dinsdag avond is weer de mogelijkheid voor het organiseren van de jeugdtraining en de wedstrijd training. Je kan hiervoor binnenkort van de trainers bericht ontvangen wanneer en of dit weer gaat beginnen. Helaas mag er geen publiek aanwezig zijn tijden trainingen

 

De kantine mag alleen open voor afhaal. Dus in de kantine wordt geen consumptie genuttigd.

 

Op dit moment is het nog niet bekent of bijvoorbeeld de 25m1p competitie doorgaat, hier zal de NHB binnenkort meer duidelijkheid over geven.

 

Wat wel door kan gaan zijn de wedstrijden van de club zelf zoals bijvoorbeeld de Huib’s wintercompetitie en de Oranjeronde. Helaas zullen deze wedstrijden zonder publiek plaatsvinden.

 

Verder willen we graag aan iedereen vragen om zich aan de basisregels te houden.

 

Voor meer informatie raadpleeg de website van de rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

 

Als laatste hopen wij iedereen weer in goede gezondheid te zien op de vereniging en wensen wij iedereen heel veel schiet plezier.

 

Groeten,

 

 

Het bestuur.

Corona update 18 december

 

Beste schutters,

Tijdens de persconferentie van de overheid op zaterdag 18 december 2021 zijn helaas nieuwe en strengere maatregelen afgekondigd om de effecten van corona pandemie te beperken. Kort samen gevat betekenen de nieuwe maatregelen dat alle niet essentiële voorzieningen dicht zullen zijn tot en met zeker 14 januari.

Voor onze vereniging zal dit betekenen dat de binnenbaan en de kantine tot en met zeker 14 januari gesloten zal zijn voor iedereen. De buitenbaan mag in deze periode nog wel gebruikt worden tussen 05:00 en 17:00 indien er niet meer dan twee volwassenen aanwezig zijn op het buitenterrein. Er is dus een uitzondering voor jeugdleden, zij mogen buiten in groepsverband trainen onder toezien van dus maximaal twee trainers. Hierbij dient wel ten alle tijden 1,5 meter afstand tussen alle aanwezigen gehouden te worden en moeten alle nog geldende basis maatregelen toegepast worden.

Wij hopen dat de maatregelen na 14 januari weer versoepelt zullen worden en dat wij dan weer onze sport en hobby mogen beoefenen. Zodra er meer informatie is en wanneer er nieuwe maatregelen aangekondigd worden zullen wij deze zo snel mogelijk met jullie delen.


Het bestuur.

Proeflessen zaterdag 18 december

 

Op Zaterdag 18 december van 13:00 tot 14:15 uur vinden er proeflessen plaats in de schiethal.

 

Er kan die tijd niet vrij worden geschoten.

Verlenging corona maatregelen

Het kabinet heeft op 14 december aangekondigd dat de corona maatregelen worden verlengd tot 14 januari.

Dat betekent dat ook Brederode te maken houdt met de avondlockdown.

 

De jeugdtraining blijft op dinsdagavond van 16:00 uur 17:00 uur.

De vereniging blijft open op zaterdag en zondag.

Corona Update 28 november

Beste Schutters,

 

Vrijdagavond zijn opnieuw nieuwe regels in verband met Corona door de overheid uitgesproken.
Kort samengevat moeten alle winkels horeca en sportgelegenheden vanaf 17:00 uur dicht zijn. Verder is het verplicht om bij binnenkomst en bij het verplaatsen binnen de kantine een mondkapje te dragen. Zie ook: https://www.handboogsport.nl/2021/11/27/corona-update-avondsluiting-vanaf-28-november-17u00/

Voor ons als club houdt het in dat wij doordeweeks niet meer open zullen zijn.

Mocht je doordeweeks overdag willen gaan schieten kan je altijd vanuit jezelf contact opnemen met iemand die een sleutel heeft. We willen benadrukken dat ‘s avonds na 17:00 uur gaan schieten verboden is.

Om toch te kunnen blijven trainen en in vorm te blijven willen wij de openingstijden in het weekend gaan verruimen.
In overleg met de barcommissie willen we op zaterdag en zondag de club openstellen van 10:00 uur tot 17:00 uur.
Natuurlijk gelden tijdens deze openingstijden de regels zoals anderhalve meter afstand houden, alleen toegang met een Corona Toegans Bewijs (QR-code) en registratie bij binnenkomst.

Concreet:

  • Er zullen twee shifts per dag zijn. De eerste van 10:00 tot 13:00 en de tweede shift van 13:00 tot 17:00.
  • Wanneer je een shift draait en er na één uur van aanvang de shift nog steeds niemand is, mag je afsluiten en weggaan.
  • Een shift draaien betekent niet automatisch dat je ook bardienst hebt. Openen en sluiten en controle op QR-codes is hierbij de hoofdtaak.
  • Tijdens je shift mag je rustig gaan schieten zolang je maar controle houdt, of iemand daarvoor tijdelijk regelt.
  • Het stoppen met schieten doen we om 16:30 Dit zodat de club om 17:00 uur daadwerkelijk kan worden gesloten. Vanaf 15:30 kunnen geen nieuwe mensen meer binnenkomen om te gaan schieten.

 

Om dit allemaal mogelijk te maken vragen wij aan alle vrijwilligers en iedereen met een sleutel om hieraan hun steentje bij te dragen.
Mocht je doordeweeks overdag tijd hebben en wil je gaan schieten dan vragen wil je om deel te nemen in een gezamenlijke app groep.
Schutters die willen schieten buiten de normale tijden om kunnen dan via deze app groep kijken of dan een sleutelhouder is die ook wil gaan.
Mocht je als schutter zonder sleutel interesse hebben om doordeweeks overdag te gaan schieten kan je aan de speciale app-groep toegevoegd worden door een bericht te sturen naar het bestuur of naar Gerard.
Uiteraard gelden buiten de normale openingstijden alle corona regels.
Met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat we onze geliefde sport toch nog kunnen blijven beoefenen.

Gerard heeft een rooster opgemaakt voor de bezetting. Wil je meehelpen en een shift draaien meld je dan bij hem.

Score briefjes voor de wintercompetitie welke doordeweeks overdag worden geschoten kunnen gewoon worden ingeleverd in de daarvoor bestemde bus.

De geplande 2D en 3D activiteiten op 11 december zullen alleen buiten zijn. Op Zaterdag 18 december is zijn er in de middag proeflessen gepland van 13:00 tot 14:30 uur.

Jeugdtraining

De jeugdtraining op dinsdag kan ook geen doorgang vinden. Samen met de schutters wordt er gezocht naar een alternatief. Momenteel wordt onderzocht of er in de middag tussen 16:00 en 17:00 uur training gegeven kan worden. De schutters worden daar apart over geïnformeerd.

Vanuit het bestuur hopen we dat we met elkaar deze moeilijke tijd doorkomen en toch kunnen blijven schieten.

 

Met vriendelijke groet.

Het bestuur HBSV Brederode

 

 

Corona update

Aan alle leden van H.B.S.V. Brederode,

Met ingang van vandaag, 6 november is het voor ons als sportvereniging verplicht om te controleren op de QR-code voor vaccinatie of negatieve test.

 

De regels zijn als volgt:

Voor iedereen die binnen wil schieten is het verplicht om bij binnenkomst een geldig coronatoegangsbewijs (CBT) te hebben en deze te laten scannen door de barmedewerker.

Om het voor de barvrijwilliger ook mogelijk te maken om een paar pijlen te schieten kan het zijn dat je gevraagd wordt om de verantwoordelijkheid voor het scannen tijdelijk over te nemen.

 

Deze regels gelden altijd! Ook tijdens wedstrijden en trainingen. 

Op de buitenbaan kan nog wel geschoten worden zonder CBT.

Probeer verder zoveel als mogelijk de 1,5m te hanteren.

 

Zie ook: https://www.handboogsport.nl/2021/11/04/corona-update-donderdag-4-november-2021/

en https://drive.google.com/file/d/1zEM1eNAbkhOwZ1y4HYx_I8s1layopTuo/view

 

We hopen dat jullie hier allemaal aan mee werken. Op die manier kunnen we allemaal blijven genieten van onze mooie hobby.

Mochten er nog vragen en/of op- aanmerkingen zijn dan kan je die naar het bestuur sturen (via een reactie op deze mail).

 

Met vriendelijke groet

 

Bestuur H.B.S.V. Brederode

Uitnodiging ALV

 

 

 

 

Geachte leden,

 

Op woensdag 27 oktober houdt HBSV Brederode haar Algemene Ledenvergadering (ALV).

De ALV start om 19:30 uur.

 

De zaal is open om19:00 uur.

 

Het is ook mogelijk om online deel te nemen.
Dat kan via deze link

 

Proeflessen zaterdag 18 december

 

Op Zaterdag 18 december van 13:00 tot 14:15 uur vinden er proeflessen plaats in de schiethal.

 

Er kan die tijd niet vrij worden geschoten.

Verlenging corona maatregelen

Het kabinet heeft op 14 december aangekondigd dat de corona maatregelen worden verlengd tot 14 januari.

Dat betekent dat ook Brederode te maken houdt met de avondlockdown.

 

De jeugdtraining blijft op dinsdagavond van 16:00 uur 17:00 uur.

De vereniging blijft open op zaterdag en zondag.

Corona Update 28 november

Beste Schutters,

 

Vrijdagavond zijn opnieuw nieuwe regels in verband met Corona door de overheid uitgesproken.
Kort samengevat moeten alle winkels horeca en sportgelegenheden vanaf 17:00 uur dicht zijn. Verder is het verplicht om bij binnenkomst en bij het verplaatsen binnen de kantine een mondkapje te dragen. Zie ook: https://www.handboogsport.nl/2021/11/27/corona-update-avondsluiting-vanaf-28-november-17u00/

Voor ons als club houdt het in dat wij doordeweeks niet meer open zullen zijn.

Mocht je doordeweeks overdag willen gaan schieten kan je altijd vanuit jezelf contact opnemen met iemand die een sleutel heeft. We willen benadrukken dat ‘s avonds na 17:00 uur gaan schieten verboden is.

Om toch te kunnen blijven trainen en in vorm te blijven willen wij de openingstijden in het weekend gaan verruimen.
In overleg met de barcommissie willen we op zaterdag en zondag de club openstellen van 10:00 uur tot 17:00 uur.
Natuurlijk gelden tijdens deze openingstijden de regels zoals anderhalve meter afstand houden, alleen toegang met een Corona Toegans Bewijs (QR-code) en registratie bij binnenkomst.

Concreet:

  • Er zullen twee shifts per dag zijn. De eerste van 10:00 tot 13:00 en de tweede shift van 13:00 tot 17:00.
  • Wanneer je een shift draait en er na één uur van aanvang de shift nog steeds niemand is, mag je afsluiten en weggaan.
  • Een shift draaien betekent niet automatisch dat je ook bardienst hebt. Openen en sluiten en controle op QR-codes is hierbij de hoofdtaak.
  • Tijdens je shift mag je rustig gaan schieten zolang je maar controle houdt, of iemand daarvoor tijdelijk regelt.
  • Het stoppen met schieten doen we om 16:30 Dit zodat de club om 17:00 uur daadwerkelijk kan worden gesloten. Vanaf 15:30 kunnen geen nieuwe mensen meer binnenkomen om te gaan schieten.

 

Om dit allemaal mogelijk te maken vragen wij aan alle vrijwilligers en iedereen met een sleutel om hieraan hun steentje bij te dragen.
Mocht je doordeweeks overdag tijd hebben en wil je gaan schieten dan vragen wil je om deel te nemen in een gezamenlijke app groep.
Schutters die willen schieten buiten de normale tijden om kunnen dan via deze app groep kijken of dan een sleutelhouder is die ook wil gaan.
Mocht je als schutter zonder sleutel interesse hebben om doordeweeks overdag te gaan schieten kan je aan de speciale app-groep toegevoegd worden door een bericht te sturen naar het bestuur of naar Gerard.
Uiteraard gelden buiten de normale openingstijden alle corona regels.
Met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat we onze geliefde sport toch nog kunnen blijven beoefenen.

Gerard heeft een rooster opgemaakt voor de bezetting. Wil je meehelpen en een shift draaien meld je dan bij hem.

Score briefjes voor de wintercompetitie welke doordeweeks overdag worden geschoten kunnen gewoon worden ingeleverd in de daarvoor bestemde bus.

De geplande 2D en 3D activiteiten op 11 december zullen alleen buiten zijn. Op Zaterdag 18 december is zijn er in de middag proeflessen gepland van 13:00 tot 14:30 uur.

Jeugdtraining

De jeugdtraining op dinsdag kan ook geen doorgang vinden. Samen met de schutters wordt er gezocht naar een alternatief. Momenteel wordt onderzocht of er in de middag tussen 16:00 en 17:00 uur training gegeven kan worden. De schutters worden daar apart over geïnformeerd.

Vanuit het bestuur hopen we dat we met elkaar deze moeilijke tijd doorkomen en toch kunnen blijven schieten.

 

Met vriendelijke groet.

Het bestuur HBSV Brederode

 

 

Corona update

Aan alle leden van H.B.S.V. Brederode,

Met ingang van vandaag, 6 november is het voor ons als sportvereniging verplicht om te controleren op de QR-code voor vaccinatie of negatieve test.

 

De regels zijn als volgt:

Voor iedereen die binnen wil schieten is het verplicht om bij binnenkomst een geldig coronatoegangsbewijs (CBT) te hebben en deze te laten scannen door de barmedewerker.

Om het voor de barvrijwilliger ook mogelijk te maken om een paar pijlen te schieten kan het zijn dat je gevraagd wordt om de verantwoordelijkheid voor het scannen tijdelijk over te nemen.

 

Deze regels gelden altijd! Ook tijdens wedstrijden en trainingen. 

Op de buitenbaan kan nog wel geschoten worden zonder CBT.

Probeer verder zoveel als mogelijk de 1,5m te hanteren.

 

Zie ook: https://www.handboogsport.nl/2021/11/04/corona-update-donderdag-4-november-2021/

en https://drive.google.com/file/d/1zEM1eNAbkhOwZ1y4HYx_I8s1layopTuo/view

 

We hopen dat jullie hier allemaal aan mee werken. Op die manier kunnen we allemaal blijven genieten van onze mooie hobby.

Mochten er nog vragen en/of op- aanmerkingen zijn dan kan je die naar het bestuur sturen (via een reactie op deze mail).

 

Met vriendelijke groet

 

Bestuur H.B.S.V. Brederode

Uitnodiging ALV

 

 

 

 

Geachte leden,

 

Op woensdag 27 oktober houdt HBSV Brederode haar Algemene Ledenvergadering (ALV).

De ALV start om 19:30 uur.

 

De zaal is open om19:00 uur.

 

Het is ook mogelijk om online deel te nemen.
Dat kan via deze link

 


HBSV Brederode; de handboogvereniging van Haarlem

HBSV Brederode is de handboogsportvereniging in Haarlem.

Hier wordt de handboogsport beoefend in alle facetten: traditionele houten bogen, recurve en compound.

Heb je interesse in handboogsport? Kom dan eens een keer langs in ons gezellige clubhuis.

Er zijn regelmatig cursussen voor de beginnende schutters.HBSV Brederode | Boerhaavelaan 45 | 2035 RB Haarlem

e-mail: bestuur@hbsvbrederode.nl

KvK nummer: 40594896

 

www.hbsvbrederode.nl is uitsluitend gericht op gebruikers met de Nederlandse nationaliteit en vanaf Nederlands grondgebied en/of ip adressen. Het gebruik van enige geautomatiseerde toegang tot de website, anders dan een menselijke gebruiker achter een door mens bediende browser is niet toegestaan.