Over Brederode

Welkom bij handboogsportvereniging Brederode, de sportvereniging van Haarlem.

 

Brederode is een vereniging met bijna 180 leden die met veel enthousiasme de handboogsport als wedstrijdsport beoefenen, individueel of als teamsporter. Ook het beoefenen van handboogschieten als recreatie wordt binnen onze vereniging door velen gedaan.


Geschiedenis

HBSV Brederode Haarlem werd opgericht in 1959 als personeelsvereniging in Sant-poort-Zuid met een leden-aantal van zes personen.

 

De vereniging was zowel nationaal als internationaal actief. Over het algemeen werd met traditionele bogen geschoten. In de jaren zestig kwamen de recurve-bogen in opmars en ging het score-gemiddelde omhoog, wat inhield dat Brederode meer en meer landelijk actief werd.

 

De personeelsvereniging kwam in moeilijkheden door een terugloop van leden. Men besloot om leden van buiten het werk toe te laten, wat er toe leidde dat er weer meer leden kwamen.

Toen kwam de sanering, het terrein waar Brederode op schoot moest worden verlaten.  Men had een optie in de gemeente Haarlem op een stuk grond van de PEN aan de Boerhaavelaan.

 

In 1989 begonnen de onderhandelingen over een buiten- en binnen-baan. In 1990 kwam er toestemming voor de aanleg van de buiten-baan. In 1991 toestemming voor de binnenbaan.

In 1992 was HBSV Brederode officieel in Haarlem gevestigd.


Openingstijden

Maandag:

19:00 - 21:30 uur: Vrije training.

Dinsdag:

18:00 - 19:00 uur: Jeugd Selectie training.

19:00 - 20:00 uur: Jeugdtraining.

20:15 - 21:45 uur: Volwassenen Selectie training.

Woensdag: 

19:00 - 20:15 uur: Beginnerscursus.

Donderdag:

19:00 - 21:30 uur: Vrije training. 

Vrijdag:

18:00 - 20:00 uur: Jeugd Selectie training.

20:00 - 22:00 uur: Vrije training. 

Zaterdag:

10:30 - 13:00 uur: Vrije training.  

Zondag:

10:30 - 13:00 uur: Vrije training. 

 

 

Naast de gebruikelijke openingstijden kunnen leden altijd gebruik maken van de buitenbaan, mits minimaal 2 personen aanwezig. Hiervoor is op aanvraag een sleutel te verkrijgen.

 


Locatie

Wij beschikken over een fantastische locatie met een binnen- en een buitenbaan waarop wij op diverse dagen onze activiteiten kunnen ontplooien.

 

Op de prachtige buitenbaan kan geschoten worden op 25, 30, 50, 70 en zelfs op 90 meter. Op onze comfortabele binnenbaan wordt geschoten op 18 en 25 meter.

 

Op onze binnenbaan geven wij graag, bij voldoende deelname, clinics voor kleine groepen waarbij onze kantine met de nodige versnaperingen ter beschikking staat. Ook geven wij hier de cursussen voor iedereen die wil gaan boogschieten.

 

Handboogsport is een activiteit die zowel zomers als 's winters wordt bedreven, door zowel jeugd als 80+ ers.


Statuten en reglementen

Download
HBSV Brederode documenten
Het Huishoudelijk reglement, Baanreglement en Statuten.
HBSV_Brederode_HHR_BR-STAT.pdf
Adobe Acrobat document 5.8 MB

Op de ALV in september 2022 zijn er nieuwe statuten geaccordeerd. Zodra deze zijn ingeschreven worden de nieuwe statuten online gezet. Een kopie van de statuten is momenteel op te vragen bij het bestuur.


Privacyverklaring

HBSV Brederode behandeld uw gegevens conform de onderstaande privacyverklaring.


Contributie

De contributie van HBSV Brederode is voor 2024 vastgesteld op:

Volwassenen: € 188,-

Jeugdleden (tot 18 jaar): € 125,-

Volwassenen 65+: € 104,-

 

Elk volgend lid uit hetzelfde huishouden krijgt 40% korting op de contributie.

 

De contributie is exclusief de afdracht naar de Handboogbond a € 68,00 (volwassene) of € 34,00 (jeugd <18 jaar).


Bestuur

Per 1 november 2021 zitten in het bestuur:

 

Voorzitter

Arjen Elsman

bestuur@hbsvbrederode.nl 

Termijn: t/m december 2027

 

Penningmeester

Silvia Veenings

Penningmeester@hbsvbrederode.nl

Termijn: t/m december 2025

 

Secretaris / ledenadministratie

Olaf Jansen

Secretaris@hbsvbrederode.nl 

Termijn: t/m december 2027

 

Bestuurslid

John Reusink

Termijn: t/m december 2027

 

Nico Tromp    

Termijn: t/m december 2025

 

Het bestuur vergadert maandelijks.

De vergaderingen zijn toegankelijk voor de leden.


Commissies

Bouwcommissie

John Kijlstra

bouwcommissie@hbsvbrederode.nl

 

Wedstrijdsecretariaat

Nico Tromp

Wedstrijdsecretariaat@hbsvbrederode.nl

 

Barcommissie

Gerard van der Ploeg

barcommissie@hbsvbrederode.nl

 

Clinics / Demo's

Trainers

Trainers@hbsvbrederode.nl

 

Webcommissie 

Robbin Haasnoot

bestuur@hbsvbrederode.nl

      

Trainers:

John Reusink

Peter Kabel 

Robbin Haasnoot (Jeugdtrainer)

Hans Wilthagen (Selectie trainer)

Arjen Elsman 

Gertjan Fiechter 

Khanh van Rooden

Hidde Kasper

John Kijlstra 
trainers@hbsvbrederode.nl

 

Vertrouwenscontactpersoon

Annemarie de Ruiter

vcp@hbsvbrederode.nl 

(Mail wordt volstrekt vertrouwelijk behandeld)HBSV Brederode | Boerhaavelaan 45 | 2035 RB Haarlem

e-mail: bestuur@hbsvbrederode.nl

KvK nummer: 40594896

 

www.hbsvbrederode.nl is uitsluitend gericht op gebruikers met de Nederlandse nationaliteit en vanaf Nederlands grondgebied en/of ip adressen. Het gebruik van enige geautomatiseerde toegang tot de website, anders dan een menselijke gebruiker achter een door mens bediende browser is niet toegestaan.