De "Kees Daems verschieting".

 

Deze wedstrijd is bedacht door Kees Daems en is heel ingenieus in elkaar gezet.

Hier volgen de spelregels:

 

De teams:

 • Een team bestaat uit twee personen:
 • De samenstelling van een team wordt bepaald door een tombola.
 • Is er een oneven aantal schutters, dan mag de schutter zonder partner 4 pijlen schieten.
 • Alle combinaties van de diverse disciplines (Hout/Recuve/ Compound) zijn toegestaan. In het geval van een Hout-Compound combinatie schieten we op twee blazoenen.

De wedstrijd:

 • De wedstrijd bestaat uit 10 rondes van 4 pijlen, 2 per persoon.
 • Er wordt geschoten op 18 meter op 25-meter-blazoenen.
 • Er wordt geschoten volgens "het" één-pijl systeem.
 • Elke ronde heeft 1 hoofdkleur, deze is per raak schot 20 punten waard.
 • Het is de bedoeling deze te raken, maar maximaal 2 keer.
 • Elke pijl extra in deze hoofdkleur levert 5 minpunten op.
 • Ook voor de kleuren anders dan de hoofdkleur geldt, maximaal 2 raken anders 5 minpunten per pijl.
 • De punten voor de kleuren anders dan de hoofdkleur zijn de gewone waarden.
 • Niet geschoten pijlen leveren 5 minpunten op.
 • Voor de compoudschutters geldt in het geval van schieten op één van de hoofdkleuren, dat ze alleen de even-ringen mogen raken, voor wit alleen ring 2, voor zwart ring 4 etc.

 

De puntentelling:

 Zoals “gewoonlijk” komt er aan het einde van de wedstrijd het ‘evil’ addertje onder het gras om de hoek kijken. 

 • Het volgende geldt alleen voor de resultaten rechts van de kolom ‘M’.
 • Aan het einde van de wedstrijd gooit de wedstrijdleider met twee dobbelstenen.
 • Tel de ogen van de dobbelstenen op en het resultaat is de kolom die uiteindelijk niet mee telt in de eindscore (bv 2+3 -> kolom 5, 4+4 -> kolom8).
 • Let op:
 • Elke 6 wordt geteld als een 0 (bv 1+6 ->kolom1).
 • Uitzondering:
 • Twee 6'en: alles rechts naast 'M'-kolom wordt niet meegenomen in de eindscore.

Toevoeging:

Indien er aan het einde meerdere teams hetzelfde eindresultaat hebben, dan gooit ieder team één keer met een dobbelsteen. De hoogste worp wint. Zijn er nog steeds meerdere teams in de race, dan wordt er door het andere teamlid gegooid. Ook nu weer: de hoogste worp wint. Nog steeds geen winnaar, dan worden deze laatste stappen herhaald!

Op basis van eerder geschoten (fun)wedstrijden zal er voor elke combinatie van typen bogen een correctiefactor ("handycap") worden toegepast.


Foto's Kees Daems verschieting

HBSV Brederode | Boerhaavelaan 45 | 2035 RB Haarlem

e-mail: bestuur@hbsvbrederode.nl

KvK nummer: 40594896

 

www.hbsvbrederode.nl is uitsluitend gericht op gebruikers met de Nederlandse nationaliteit en vanaf Nederlands grondgebied en/of ip adressen. Het gebruik van enige geautomatiseerde toegang tot de website, anders dan een menselijke gebruiker achter een door mens bediende browser is niet toegestaan.