Besluiten ALV 21-11-2017

Tijdens de ALV van dinsdag 21 november 2017 zijn de volgende besluiten genomen.

Secretaris:

Karin Wormsbecher is de nieuwe secretaris van HBSV Brederode.

Zij is unaniem aangenomen en treedt hiermee toe tot het bestuur.

 

Contributie:

De contributie voor 2018 blijft ongewijzigd. Deze blijft, net als 2017, op EUR 168,- per jaar. Voor jeugd (t/m 18) en senioren (65+) is de contributie € 84,-

Voor families geldt voor het eerste lid de reguliere contributie. Voor de overige familieleden die lid worden geldt een korting van 50%.

Voor 65+-ers geldt een korting van 50%.

 

Barcommissie:

Er zijn nieuwe barcommissieleden nodig. Graag aanmelden bij de barcommissie (Gerard van der Ploeg) barcommissie@hbsvbrederode.nl

 

Muziek:

Er wordt per direct een proef gestart die tot en met de volgende ALV in Maart / april 2018 duurt.

Op wisselende avonden (elke week een andere avond) wordt muziek aangezet. 

Opmerkingen en klachten kunnen bij het bestuur worden gemeld.

Bij de volgende ALV wordt het in stemming gebracht.

 

Blazoenen

In de afgesloten kast worden de blazoenen bewaard die gebruikt worden voor de wedstrijden.

In de open kast worden de blazoenen bewaard die door de schutters gepakt kunnen worden.

 

 

 

HBSV Brederode | Boerhaavelaan 45 | 2035 RB Haarlem

e-mail: bestuur@hbsvbrederode.nl

KvK nummer: 40594896

 

www.hbsvbrederode.nl is uitsluitend gericht op gebruikers met de Nederlandse nationaliteit en vanaf Nederlands grondgebied en/of ip adressen. Het gebruik van enige geautomatiseerde toegang tot de website, anders dan een menselijke gebruiker achter een door mens bediende browser is niet toegestaan.