Uitnodiging ALV

 

 

 

 

Geachte leden,

 

Op 8 december houdt HBSV Brederode haar Algemene Ledenvergadering (ALV).

De ALV start om 19:30 uur.

Er is voor 30 man plaats in de schiethal, daar kunnen we op 1,5 meter van elkaar zitten. (Behoudens nieuwe maatregelen van het kabinet / RIVM)

 

Daarnaast zal de ALV ook digitaal te volgen en bij te wonen zijn.

Registreren voor de ALV is niet nodig. Via [deze] link kan je deelnemen.

 

Agenda:

- Opening

- Verslag en mededelingen Bestuur

- Verslag Penningmeester

- Vaststelling contributie 2021

- Verslag Secretaris

- Verslag Commissies

- Samenstelling bestuur (Stemming)

- Verkiezing bestuursleden (Stemming)

- Ingezonden stukken

- Rondvraag

- Sluiting

 

Mocht je zelf nog met punten zitten welke besproken moeten worden in de ALV?

Dan kan dit tot 7 december worden ingestuurd naar secretaris@hbsvbrederode.nl dan nemen wij het nog mee in de Agenda.

Kun je zelf niet deelnemen maar wil je je stem of mening laten vertegenwoordigen door een ander

lid; dan kan je diegene machtigen.

De machtig kun je afgeven door dit te laten weten via een mail naar secretaris@hbsvbrederode.nl 

Zet in de mail duidelijk wie je de machtiging geeft.

 

Verder zijn alle posities binnen het bestuur her-verkiesbaar.

Hiervoor vragen wij dan ook de aandacht

en horen wij graag of jij je wil inzetten voor jou club.

Vooral voor de positie van voorzitter zijn wij opzoek iemand die het stokje wil overnemen.

 

Namens het bestuur van HBSV Brederode, graag tot ziens op 8 december 2020.

HBSV Brederode | Boerhaavelaan 45 | 2035 RB Haarlem

Telefoon 06-81450342 | e-mail: bestuur@hbsvbrederode.nl

KvK nummer: 40594896

 

www.hbsvbrederode.nl is uitsluitend gericht op gebruikers met de Nederlandse nationaliteit en vanaf Nederlands grondgebied en/of ip adressen. Het gebruik van enige geautomatiseerde toegang tot de website, anders dan een menselijke gebruiker achter een door mens bediende browser is niet toegestaan.