ALGEMENE LEDEN VERGADERING 2022

ALV 

 

DINSDAG 6 SEPTEMBER 19:30 UUR, AANVANG 19:00 CLUBGEBOUW HBSV BREDERODE 

 

Geachte leden,

Op aanstaande 6 september zal de algemene leden vergadering (ALV) van 2022 georganiseerd worden in het clubgebouw van HBSV Brederode. 

De ALV start om 19:30 uur. De zaal is open vanaf 19:00 uur.

 

 

Een belangrijk punt dat tijdens deze vergadering besproken word en waarover een stemming zal plaats vinden is een statuten wijziging.

Deze is nodig om als vereniging te voldoen aan de wet Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) die in 2022 in werking is getreden.

Het bestuur heeft hiervoor een opzet gemaakt welke gedeeld zal worden samen met de officiële uitnodiging voor de ALV.

Hieronder vind je een voorlopige agenda.

 

Het bestuur wil alle leden oproepen om punten bij te dragen die besproken moeten worden tijdens deze algemene leden vergadering. 

Dit kan tot 30 augustus worden ingestuurd naar secretaris@hbsvbrederode.nl dan nemen wij het nog mee in de agenda. 

Ook tijdens de vergadering kunnen nog punten aangedragen worden maar die worden mogelijk niet tijdens de vergadering van 6 september behandeld.

Voorlopige agenda:

- Opening

- Algemeen verslag en mededelingen Bestuur

- Verslag Penningmeester

    - Financieel overzicht 2022 tot zo ver.

    - Budget 2023

- Vaststelling contributie 2023

- Verslag Commissies

    - Trainers commissie

    - Onderhoud commissie

    - Fun commissie

    - Bar commissies + Interne competities

- Verkiezing bestuursleden (Stemming)

- statuten wijziging (Stemming)

- Ingezonden stukken

- Rondvraag

- Sluiting

 

Met vriendelijke groet,

 

Het bestuur HBSV Brederode.

HBSV Brederode | Boerhaavelaan 45 | 2035 RB Haarlem

e-mail: bestuur@hbsvbrederode.nl

KvK nummer: 40594896

 

www.hbsvbrederode.nl is uitsluitend gericht op gebruikers met de Nederlandse nationaliteit en vanaf Nederlands grondgebied en/of ip adressen. Het gebruik van enige geautomatiseerde toegang tot de website, anders dan een menselijke gebruiker achter een door mens bediende browser is niet toegestaan.